Genesis 5:5

Genesis 5:5 NBG51

Zo waren al de dagen van Adam, die hij geleefd heeft, negenhonderd dertig jaar; en hij stierf.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen