Genesis 5:32

Genesis 5:32 NBG51

Toen Noach vijfhonderd jaar oud geworden was, verwekte Noach Sem, Cham en Jafet.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen