Genesis 5:31

Genesis 5:31 NBG51

Zo waren al de dagen van Lamech zevenhonderd zevenenzeventig jaar; en hij stierf.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen