Genesis 5:28

Genesis 5:28 NBG51

Toen Lamech honderd tweeëntachtig jaar geleefd had, verwekte hij een zoon
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen