Genesis 5:27

Genesis 5:27 NBG51

Zo waren al de dagen van Metuselach negenhonderd negenenzestig jaar; en hij stierf.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen