Genesis 5:23

Genesis 5:23 NBG51

Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijfenzestig jaar.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen