Genesis 5:20

Genesis 5:20 NBG51

Zo waren al de dagen van Jered negenhonderd tweeënzestig jaar; en hij stierf.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen