Genesis 5:17

Genesis 5:17 NBG51

Zo waren al de dagen van Mahalalel achthonderd vijfennegentig jaar; en hij stierf.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen