Genesis 5:14

Genesis 5:14 NBG51

Zo waren al de dagen van Kenan negenhonderd tien jaar; en hij stierf.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen