Genesis 1:17

Genesis 1:17 NBG51

En God stelde ze aan het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Genesis 1:17