Genesis 1:1

Genesis 1:1 NBG51

In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen