Genesis 1:1-2

Genesis 1:1-2 NBG51

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen