Exodus 31:8

Exodus 31:8 NBG51

de tafel met haar gerei, de kandelaar van louter goud met al zijn gerei, het reukofferaltaar
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen