Exodus 31:6

Exodus 31:6 NBG51

En zie, Ik heb naast hem gesteld Oholiab, de zoon van Achisamak, uit de stam Dan; in het hart van ieder die kunstvaardig is, heb Ik wijsheid gelegd. Zij zullen alles maken, wat Ik u geboden heb
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen