Exodus 24:9

Exodus 24:9 NBG51

En Mozes klom op met Aäron, Nadab en Abihu en zeventig van de oudsten van Israël.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen