Exodus 24:15

Exodus 24:15 NBG51

Daarop besteeg Mozes de berg, en de wolk bedekte de berg.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen