Exodus 23:32

Exodus 23:32 NBG51

Gij zult noch met hen noch met hun goden een verbond sluiten.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen