Exodus 23:3

Exodus 23:3 NBG51

Ook zult gij een onaanzienlijke niet voortrekken in zijn rechtsgeding.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen