Exodus 23:1

Exodus 23:1 NBG51

Gij zult geen vals gerucht verbreiden; gij moogt de schuldige niet helpen als misdadig getuige.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen