Exodus 22:28

Exodus 22:28 NBG51

De goden zult gij niet vervloeken en een vorst onder uw volk zult gij niet verwensen.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen