Exodus 1:9

Exodus 1:9 NBG51

Deze nu zeide tot zijn volk: Zie, het volk der Israëlieten is groter en talrijker dan wij.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen