Efeziërs 1:6

Efeziërs 1:6 NBG51

tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen