Prediker 10:2-3

Prediker 10:2-3 NBG51

De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links. Waar de dwaas ook gaat, zijn verstand ontbreekt; hij zegt tot ieder, dat hij een dwaas is.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen