Deuteronomium 5:29

Deuteronomium 5:29 NBG51

Och, hadden zij steeds zulk een hart om Mij te vrezen en om al mijn geboden te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen voor altoos wèl mocht gaan!
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen