Daniël 8:23

Daniël 8:23 NBG51

En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen