Kolossenzen 3:5

Kolossenzen 3:5 NBG51

Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel