Kolossenzen 3:1

Kolossenzen 3:1 NBG51

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Kolossenzen 3:1

Delen