Kolossenzen 2:9

Kolossenzen 2:9 NBG51

want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen