Kolossenzen 1:15

Kolossenzen 1:15 NBG51

Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen