Handelingen 14:5

Handelingen 14:5 NBG51

En toen er een oploop kwam, zowel van heidenen als van Joden met hun oversten, om hen te mishandelen en te stenigen
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen