Handelingen 14:4

Handelingen 14:4 NBG51

Maar er ontstond verdeeldheid onder het volk in de stad: sommigen waren voor de Joden, anderen voor de apostelen.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen