Handelingen 14:3

Handelingen 14:3 NBG51

Zij verkeerden daar dan geruime tijd, vrijmoedig sprekende in vertrouwen op de Here, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade en tekenen en wonderen door hun handen deed geschieden.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen