Handelingen 14:28

Handelingen 14:28 NBG51

En zij vertoefden daar geruime tijd met de discipelen.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen