Handelingen 14:27

Handelingen 14:27 NBG51

En daar aangekomen, riepen zij de gemeente bijeen en gaven verslag van al wat God met hen gedaan had, en dat Hij ook voor de heidenen een deur des geloofs had geopend.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen