Handelingen 14:22

Handelingen 14:22 NBG51

om de zielen der discipelen te versterken en hen te vermanen om te blijven bij het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen het Koninkrijk Gods moeten binnengaan.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen