Handelingen 14:20

Handelingen 14:20 NBG51

Doch toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op en ging de stad binnen. En de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen