Handelingen 14:2

Handelingen 14:2 NBG51

Maar de Joden, die hun geen gehoor gaven, prikkelden en verbitterden de zielen der heidenen tegen de broeders.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen