Handelingen 14:10

Handelingen 14:10 NBG51

en hij zeide met luider stem: Ga recht op uw voeten staan! En hij sprong overeind en liep heen en weer.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Handelingen 14:10