2 Tessalonicenzen 3:3

2 Tessalonicenzen 3:3 NBG51

Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

2 Tessalonicenzen 3:3

Delen