2 Tessalonicenzen 2:9

2 Tessalonicenzen 2:9 NBG51

Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen