2 Tessalonicenzen 2:7

2 Tessalonicenzen 2:7 NBG51

Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen