2 Tessalonicenzen 2:6

2 Tessalonicenzen 2:6 NBG51

En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen