2 Tessalonicenzen 2:15

2 Tessalonicenzen 2:15 NBG51

Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen, die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen