2 Tessalonicenzen 2:11

2 Tessalonicenzen 2:11 NBG51

En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen