2 Tessalonicenzen 2:10

2 Tessalonicenzen 2:10 NBG51

en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen