2 Samuël 12:29

2 Samuël 12:29 NBG51

Daarop vergaderde David al het krijgsvolk, trok naar Rabba en nam het stormenderhand in.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen