2 Samuël 12:26

2 Samuël 12:26 NBG51

Joab deed een aanval op Rabba der Ammonieten en nam de koningsstad in.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen