2 Samuël 11:22

2 Samuël 11:22 NBG51

De bode ging heen en deelde bij zijn aankomst David alles mee wat Joab hem had opgedragen.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen