2 Samuël 11:18

2 Samuël 11:18 NBG51

Daarop liet Joab aan David de gehele loop van de strijd melden.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen