2 Korinthiërs 5:19

2 Korinthiërs 5:19 NBG51

welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen